top of page
005 thums.png
Antiga estación de Vigo
Estación de ff.cc.
Vigo
1878
thum pani.png
Panificadora
Fariño-panadeira
Vigo
1924
miau thums.png
Conservas Alfageme
Conserveira
Bouzas
1927
227.2.thum.jpg
Bernardo
Alfageme
Buque arrastreiro
Coia
1944
210.0 thum.jpg
AUCOSA
Frigorífica
Coia
1959
bottom of page