top of page
salina thums.png

A revisión do PXOM de Vigo e o catálogo de elementos a conservar

A maioria do patrimonio industrial da cidade seguería desprotexido

En abril de 2020 o Concello de Vigo iniciou a tramitación dun novo PXOM de Vigo. Segundo o Borrador da revisión do PXOM presentado, o Concello pretende reeditar o catálogo de patrimonio cultural do PXOM do 2008. Neste artigo analizamos a proposta do Concello e sinalamos algúns puntos crítico onde é preciso mellorar a protección do noso patrimonio.

ALF-5.jpg

Solicitamos a protección integral da Alfageme

A asociación Vigo Industrial presenta instancias oficiais

Os valores propios da antiga conserveira e as circustancias urbanísticas actuais obrigan a cidade de Vigo e a cidadanía galega a ser especialmente cauta e atenta co futuro da Alfageme de Bouzas.

thums sasores.png

Denunciamos a inoperancia do Concello de Vigo

Estanos a dificultar a catalogación do noso patrimonio industrial

Nos últimos meses requerimos en dúas ocasións a colaboración concreta e directa do Concello de Vigo no noso proxecto de catalogación do Patrimonio Industrial da Ría de Vigo: nunha ocasión por PONTESA e noutra pola Panificadora. Lamentablemente, ambas solicitudes tiveron unha resposta moi deficiente.

franco.jpg

A industria pontevedresa ao cabo da Guerra Civil

A visión da propaganda fascista

En xullo do 1939, para celebrar a victoria do bando fascista, a Falanxe galega, mediante o seu organo "El Pueblo Gallego", lanza un número extraordinario, baixo o título Galicia en la Cruzada Nacional. Neste artigo presentamos o achádego deste tesouro hemerográfico, prestando atención á imaxe que o novo réxime quería dar da industria de Vigo.

santa-maria-1.jpg

Foi a primeira industrial de Vigo unha muller?

A impresionante historia de Mª Alfonso de Pazos Figueroa

Pouco sabemos desta pontevedresa afincada en Vigo a finais do século XV, pero o pouco que sabemos dela é impresionante: despois de ser abandonada polo seu marido e despoxada do seu patrimonio polos Reis Católicos, consegue un pequeno emprestito familiar que investirá na fabricación e comercio de tecidos e peixes co Norte de Europa e Andalucía. 

bottom of page