Solicitamos a protección integral da Alfageme

A asociación Vigo Industrial presenta instancias oficiais

Os valores propios da antiga conserveira e as circustancias urbanísticas actuais obrigan a cidade de Vigo e a cidadanía galega a ser especialmente cauta e atenta co presente efuturo da Alfageme de Bouzas.

Denunciamos a inoperancia do Concello de Vigo

Estanos a dificultar a catalogación do noso Patrimonio Industrial

Nos últimos meses requerimos en dúas ocasións a colaboración concreta e directa do Concello de Vigo no noso proxecto de catalogación do Patrimonio Industrial da Ría de Vigo: nunha ocasión por PONTESA e noutra pola Panificadora. Lamentablemente, ambas solicitudes tiveron unha resposta insatisfactoria, ou incluso moi deficiente.

A visión da propaganda fascista

En xullo do 1939, para celebrar a victoria do bando fascista, a Falanxe galega, mediante o seu organo "El Pueblo Gallego", lanza un número extraordinario, baixo o título Galicia en la Cruzada Nacional. Neste artigo presentamos o achádego deste tesouro hemerográfico, prestando atención ao imaxe que o réxime fascistas querían dar do sector industrial de Vigo e bisbarra.

A impresionante historia de Mª Alfonso de Pazos Figueroa

Probablemente a pouca xente o nome de Mª Alfonso de Pazos Figueroa digalle algo. Pouco sabemos desta pontevedresa afincada en Vigo a finais do século XV, pero o pouco que sabemos dela é impresionante: despois de ser abandonada polo seu marido e despoxada do seu patrimonio polos Reis Católicos, consegue un pequeno emprestito familiar que investirá na fabricación e comercio de teas e peixes co Norte de Europa e Andalucía.  É probablemente esta muller a primeira viguesa de nome coñecido que sostivo unha actividade industrial e comercial.

Please reload