Debuxos de TOMÁS BARREIRO VESCOVO,

Impresión dixital sobre papel fotográfico de 200 gr/m2 ou papel santinado de 250 gr/m2.

 A3 (42x29,7 cm), 12 €; con marco, 20 €. 

A2 (59,5x42 cm), 30 €.

Pedidos a p.i.riadevigo@gmail.com.

Vista Panificadora
Mapa Ría de Vigo
Mapa cidade de Vigo
Vista Panificadora con marco
Mapa Ría de Vigo con marco
Mapa cidade de Vigo con marco