Debuxos de TOMÁS BARREIRO VESCOVO, impresión dixital.

Postais A5 (21x14,8 cm): unha, 5 €; dúas, 7 €; tres, 10 €.

Poster mapa ría: A3 (42x29,7 cm), 10 €; A2 (59,5x42 cm), 30 €.

Pedidos a p.i.riadevigo@gmail.com.