Os prezos sinalados son para as dimensións indicadas en aluminio "Dibond©".

Para outros tamaños e formatos pedir presuposto.

(entre parénteses, oferta en lienzo sobre bastidor de madeira).

Presupostos e pedidos a p.i.riadevigo@gmail.com.

Aaron Díaz Pujales

Jose Chas

Laura Iturralde

Montse Piñeiro

Uxío Reinoso

Zacarias Abad