Debuxos de TOMÁS BARREIRO VESCOVO.

Impresión dixital sobre cartulina de 315 gr/m2. Postais A5 (21x14,8 cm).

A Panificadora
Baleeira Massó
Estaleiro de Vicente
Salinas de Ulló
Salgadoiro de Regasenda
Santa Clara porcelanas
Cargadoiro Coto Wagner
A Metalúrxica
Conserveira do Alemán
Conserveira Alfageme
MOAHSA porcelanas
Talleres Alonarti